TEATRE JOVES

Per als joves de l’Aula de Teatre, el teatre és una part important de les seves vides. Durant l’adolescència, es definirà si el teatre és una notable afició o una vocació vital. Per això, la formació de teatre per a joves està pensada per acompanyar l‘alumnat que vol enfocar el seu futur a les arts escèniques; però també per oferir un espai on socialitzar i divertir-se mentre s’aprèn i es treballa l’expressió oral i corporal, el treball en equip, les habilitats comunicatives, l’esperit crític... En definitiva, habilitats molt importants per al correcte desenvolupament de l’adolescent i de cara al seu futur.

En aquest sentit, l’Aula de Teatre ofereix cursos per a joves d’entre 12 i 20 anys, separats per franges d’edat, i dos grups transversals dedicats al teatre musical i a l’expressió corporal i vocal.
 


GRUP GALLINER
 


Divendres, de 18 a 20 h. De 12 a 14 anys.

El treball en grup és l’eix vertebrador de les sessions al Galliner. Treballarem escenes i improvisacions, crearem personatges i ens iniciarem en sistemes d’interpretació. Alhora, farem sortides a veure obres de teatre, i participarem en clubs de lectura teatrals i mostres en diferents espais de Figueres.

 


GRUP PLATEA
 


Dimecres, de 18 a 20 h. De 14 a 16 anys.

Emocionem-nos! En aquest grup, enfocarem les sessions a treballar l’expressió corporal i oral en profunditat, així com la improvisació i sistemes d’interpretació. Lligarem les sessions a lectures de teatre i assistirem a obres de teatre per seguir desenvolupant l’esperit crític i reflexiu.

 


GRUP ESCENARI
 


Dilluns, de 17 a 19 h o divendres, de 16 a 18 h. De 16 a 20 anys.

El grup de teatre dels més veterans! Amb l’objectiu de crear una obra en acabar el curs, l’alumnat aplicarà les seves habilitats artístiques i aprofundir encara més en les tècniques d'expressió oral i corporal a través de la creació en col·lectiu.

 


GRUP COS I VEU
 


Dilluns, de 18 a 20 h. De 12 a 18 anys.

Tothom qui fa teatre té en el cos i la veu les seves principals eines com a actrius i actors. Aquest curs de teatre especial està enfocat que els i les joves puguin aprofundir en les tècniques teatrals de cos i veu, treballar l’expressió oral i corporal de manera individual i també grupal.

 


GRUP BROADWAY
 


Dijous, de 18:30 a 20 h. De 14 a 20 anys.

El teatre musical és un gènere molt vistós, únic, molt estimat per a les persones properes al teatre. Això sí: demana unes habilitats i coneixements molt concrets. Aquest grup de teatre musical treballarà, sobretot, la interpretació de cançons tant de musical com de la cultura, en general; i ho farà de manera individual i grupal. Treballarem la tècnica vocal aplicada al cant, el llenguatge musical i l’escenificació i interpretació de cançons sobre l’escenari.


Més informació sobre els grups de Teatre Joves
Més informació


Vols formar part de l’Aula de Teatre de Figueres?

MATRÍCULA


Calendari

PLA DOCENT
 

Top